Hooldus
hooldus hd

HOOLDUS

OÜ Sisustaja on loonud kogu Eestit katva kvaliteetse hooldussüsteemi, mis koosneb meie enda tehnikute tugikeskustest Tallinnas, Pärnus ja Jõgeval ning partnerfirmadest Tartus (Kinsen KF OÜ), Kiviõlis (Jäätrum OÜ), K-Järvel (OÜ Alledem) ja Kuressaares (AS Kryos).

Peamisteks OÜ Sisustaja poolt pakutavateks teenusteks on järgmiste kaubanduses kasutatavate seadmete korralise hoolduse ja remondi teostamine:

  • külmaseadmed (külmajaamad, kompressorid, kondensaatorid, aurustid, külmamööbel)
  • tava- ja sügavkülmakambrid
  • kassalauad
  • sissepääsuväravad
  • grillahjud
  • kuumaletid
  • viilutajad
  • lihatöötlemisseadmed
  • jäämasinad

Carrier LDC CO2 laboratory
firmast1

Töid teostame nii korraliste hoolduste ja plaaniliste remonditöödena kui ka väljakutsete alusel avariide likvideerimiseks. Nende tööde teostamiseks on OÜ Sisustaja komplekteerinud meeskonna, kes on pädev antud seadmetele hooldus- ja remonditöid teostama.

Kõigil meie külmatehnikutele on väljastatud MTÜ Eesti Külmaliit poolt II kategooria külmamehaaniku kutsetunnistused, mis on kantud ka riiklikusse kutseregistrisse.

Hoolduslepingut omavatele lepingulistele partneritele oleme välja töötanud paindlikumad teenuste tingimused ja soodsamad hinnakirjad. Samuti pakume neile külmasüsteemide- ja seadmete töö kaugjälgimisteenust. Külmasüsteemide ja -seadmete avariide likvideerimiseks on meil lepinguliste partnerite jaoks üles ehitatud avariiteenistus, mis töötab 24/7.

Oma meeskonnaga jätkame tööd selle nimel, et olla oma praegustele ja tulevastele klientidele külmatehnika, kassalaudade ja toidu valmistamise seadmete hoolduse ning remondi teostamises usaldusväärne ja kompetentne partner.